Juridische informatie / aansprakelijkheidsuitsluiting WISTRA GmbH Wistra Benelux

Auteursrechten en handelsmerkrechten

De website van WISTRA GmbH Wistra Benelux, het ontwerp, teksten, afbeeldingen, grafische bestanden, databases, animatiebestanden en alle soorten downloads (samengevatte " Inhoud ") zijn auteursrechtelijk beschermd. Webpagina's of delen daarvan mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, gedownload of op andere websites worden gebruikt, tenzij WISTRA GmbH Wistra Benelux de gebruiker vraagt anders te handelen of het kopiëren of gebruiken schriftelijk of per e-mail heeft goedgekeurd.

WISTRA GmbH Wistra Benelux behoudt zich alle rechten voor, in het bijzonder alle aanspraken die onder de copyright-, kartel- en merkenwet vallen, van het gebruik van de website van WISTRA GmbH Wistra Benelux of delen daarvan, evenals rechten met betrekking tot gedeponeerde handelsmerken.

Inhoud

De website van WISTRA GmbH Wistra Benelux is alleen informatief. De beschrijving van het product vervangt niet de noodzaak om de gebruiksinstructies te begrijpen. Alle informatie en inhoud, met name gebruiksaanwijzingen, die op de website van WISTRA GmbH Wistra Benelux worden verstrekt, zijn niet bindend. De gebruiksinstructies die bij de producten worden geleverd, moeten expliciet worden gevolgd. Informatie in rapporten is onderhevig aan voortdurende verandering als gevolg van onderzoek en ontwikkeling.

Auteurs hebben de uiterste zorg besteed om ervoor te zorgen dat de informatie, vooral met betrekking tot applicaties en functioneringsprincipes, overeenkomt met de nieuwste technologische ontwikkelingen op het moment van publicatie van het eerste rapport. Dit ontslaat u echter niet van de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen onder uw eigen verantwoordelijkheid.

WISTRA GmbH Wistra Benelux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van informatie en inhoud op de website van WISTRA GmbH Wistra Benelux, tenzij WISTRA GmbH Wistra Benelux uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen of de verantwoordelijkheid voor de volledigheid of juistheid van informatie of inhoud.

WISTRA GmbH Wistra Benelux behoudt zich het recht voor om informatie op de website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Dit is ook van toepassing op verbeteringen en / of wijzigingen in de beschreven producten.

Verplichtingen van WISTRA GmbH v met betrekking tot producten en diensten zijn in alle gevallen exclusief beperkt tot het contractueel overeengekomen bereik.

De website van WISTRA GmbH Wistra Benelux bevat geen enkele kwaliteitsgarantie, garantie of een andere vorm van garantie. Voor de inhoud van externe entiteiten zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. Als een link toegang geeft tot een externe website, willen we benadrukken dat we geen invloed hebben op de inhoud en het ontwerp van externe sites en we zijn niet aansprakelijk voor de inhoud ervan.

Veiligheidsinstructies

U moet ervoor zorgen dat de applicaties die u gebruikt voor toegang tot de website van WISTRA GmbH Wistra Benelux, virusvrij zijn. Het gebruik van internet kan riskant zijn vanwege de openbare toegang en de mogelijkheid om te knoeien met de inhoud door een niet-geautoriseerde derde partij. U moet dit overwegen bij het gebruik van internet.

WISTRA GmbH Wistra Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt als gevolg van dergelijke risico's bij het bezoeken van de website van WISTRA GmbH Wistra Benelux of enige andere website die hieraan is gekoppeld, tenzij WISTRA GmbH Wistra Benelux verantwoordelijk is voor dit risico en de realisatie ervan. WISTRA GmbH Wistra Benelux is niet aansprakelijk, met name voor operationele onderbrekingen, verlies van programma's of andere gegevens in uw informatiesystemen.

Toepasselijk recht

De Duitse wet, met uitzondering van de aankoopwet van de VN, is van toepassing op alle legale transacties die verband houden met het gebruik van de website van WISTRA GmbH Wistra Benelux.

Instructies voor gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens verzameld bij toegang tot de website van WISTRA GmbH Wistra Benelux wordt geregistreerd, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming. De bescherming van uw interesse wordt gewaarborgd. We zullen uw gegevens alleen voor advertentiedoeleinden gebruiken als u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Cookies worden niet gebruikt op de website van WISTRA GmbH Wistra Benelux.